Zgłoszenie

Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić wniosek
Zgłoszenie nie wymagające pozwolenia na budowę

Do wniosku należy załączyć oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane
Oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem

Dodatkowo, w zależności od rodzaju zgłaszanych prac należy przedstawić dodatkowe dokumenty lub projekty.

UWAGA! Nie należy lekceważyć obowiązku dokonania zgłoszenia! Organy nadzoru budowlanego mogą od nas zażądać przedstawienia stosownych dokumentów, na podstawie których zostały wykonane prace budowlane lub remont!

E tam… nikt się nie dowie! Każdy tak robi i nic nie zgłasza!?
Czy na pewno? Co jeśli nie dokonaliśmy zgłoszenia? Jeśli chcą Państwo spać spokojnie lepiej robić wszystko zgodnie z prawem. Zgłoszenia wymaga między innymi docieplenie elewacji, budowa altanki, ogrodzenia od strony drogi publicznej….   O konsekwencjach najlepiej dowiedzieć się u źródła czyli skontaktować się z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Jaśle pod numerem 13 44 820 76, a udzieli nam wszelkich informacji dotyczących sankcji karnych. Warto przed rozpoczęciem prac skonsultować zamierzenie inwestycyjne z Architektem, który pomoże w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.
Lista prac wymagających dokonania zgłoszenia

Jeżeli będą Państwo potrzebować pomocy w wypełnieniu powyższych dokumentów zapraszamy do naszego biura gdzie bezpłatnie udzielimy Państwu pomocy.