Studia na PSW?

Od kilku lat Podkarpacka Szkoła Wyższa prowadzi kierunek pod nazwą Gospodarka Przestrzenna. Absolwenci tego kierunku zdobędą pełną wiedzę z zakresu budownictwa, urbanistyki, planowania przestrzennego, oraz tematów pokrewnych tj. projektowanie, transport oraz ekonomia.  Ponad 50% realizowanych przedmiotów to przedmioty techniczne, podczas zajęć studenci opracowują analizy oraz plany i projekty, poznają podstawowe zasady projektowania urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej. Ukończenie kierunku umożliwi pracę w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne, w pracowniach projektowych czy też agencjach nieruchomości. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą Uczelni. Zajęcia prowadzi dobrana kadra posiadająca zarówno wiedzę merytoryczną jak i doświadczenie zawodowe.