Archiwum kategorii: W23 Architekci

Nowe wnioski do pozwoleń na budowę!

Przedstawiamy Państwu nowe wnioski dotyczące pozwoleń na budowę, zgłoszeń budowy (robót budowlanych) oraz oświadczeń dotyczących prawa do dysponowania nieruchomością.

Idąc za powiedzeniem „do trzech razy sztuka” zataczamy wielkie koło i aktualne wnioski wróciły ponownie do formy jednostronicowej! 

B-1 Pozwolenie

B-2 Zgłoszenie

B-3 Oświadczenie

B-4 Uzupełniająca

Życzymy tylu pozwoleń ilu złożonych wniosków!

Zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych! BUDUJEMY NA ROLI !!! …. ale….

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał nowelizację Ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 10 lipca 2015 r. Co ta zmiana oznacza w praktyce? Pod kilkoma warunkami umożliwi zabudowę działek rolnych klas I – III!

Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki:

1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy;

2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.1));

3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870);

4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.”

Treść ustawy

Mamy nadzieje, że niniejsza nowelizacja umożliwi aktywację wielu nieruchomości, które jak dotąd nie mogły być realizowane. Ustawa wchodzi w życie 8 Października 2015r.

Nowe wzory wniosków o wydanie pozwolenie na budowę!

W związku z nowelizacją Prawa Budowlanego z Czerwca 2015 opublikowane zostały nowe wzory wniosków o wydanie pozwolenia na budowę oraz oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

Aktualnie sam wniosek został rozszerzony do 10 stron a oświadczenie do stron 3 … a jeszcze rok temu wniosek o pozwolenie i oświadczenia były na jednej stronie każde…

Z niecierpliwością czekamy na kolejne nowelizacje!

Nowy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę możesz ściągnąć tutaj, a oświadczenie tutaj.

Rewitalizacja kamienicy w Jaśle

Mamy przyjemność jako pierwsi zaprezentować Państwu projekt elewacji wykonany dla kamienicy znajdującej się przy ul. Kościuszki w Jaśle. Mamy nadzieje, że trafia w Państwa gusta, respektuje otoczenie i nawiązuje stylistycznie do kamienicy, która była w tym miejscu przed wojną.

Aktualna fotografia kamienicy.

R3

Nowa elewacja kamienicy, która zostanie niebawem zrealizowana. Wybrana została spośród wielu wersji, detalami i stylistyką nawiązuje do przedwojennej kamienicy, która stałą w tym miejscu, oryginalna fotografia poniżej.R2

 

Fotografia przedwojennej kamienicyR1

Stemple drewniane czy metalowe?

Bez względu jaki strop wybierzemy, zawsze pojawi się kwestia czym go podeprzeć na etapie budowy. Oczywiście nie bierzemy tu pod uwagę rozwiązań jak stropy np strunobetonowe nie wymagające podparcia ale pospolite stropy żelbetowe czy też gęstożebrowe wymagające podparcia. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie stempli drewnianych jednak nie są one pozbawione wad. Pozorna oszczędność przekłada się na większą ilość wymaganych stempli a nigdy nie będzie mieli pewności co do ich wytrzymałości. Można powiedzieć, że jest to ekologiczne rozwiązanie ponieważ po budowie można stemple pociąć i spalić w kominku, jednak wydajność takiego paliwa jest znikoma. Jeśli chcemy mieć pewność co do zastosowanych podpór powinniśmy zdecydować się na podpory budowlane metalowe. Gwarantują one zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości podpór (nawet ponad 2 tony na podporę! ), a dodatkowym atutem jest szybki montaż. Koszt wynajmu podpór jest nieznacznie droższy od zastosowania podpór drewnianych jednak jest to rozwiązanie zyskujące coraz większą popularność zarówno wśród osób budujących domy jak i wykonawców.

Stemple budowlane metalowe Stemple drewniane

Projekt budynku handlowego

Budynek handlowo-usługowy, 3 Maja, Jasło

Trwają ostatnie prace wykończeniowe w budynku przy ul. 3 Maja w Jaśle, zaprojektowanym przez pracownię projektową W23 Architekci. 3 kondygnacyjny budynek handlowo-usługowy posiada dwa niezależne lokale na poziomie parteru oraz I piętra. Dobrze doświetlone lokale o otwartym planie mogą zostać dowolnie zaadaptowane dla potrzeb przyszłych użytkowników.Rzuty budynku przy ul. 3 Maja, Jasło